Teoretisk fundament

Teoretisk fundamentMit terapeutiske arbejde er baseret på ældre og nyere forskning indenfor hjernens udvikling, menneskelige relationer og terapiens virkning.


Min grundlæggende indstilling til menneskelivet afspejles i den eksistentielle psykologi.Samspil mellem tanker og følelser/ Mentaliseringsteori


Mentalisering er at forholde sig undersøgende, åbent og ikke-dømmende til sit eget og andres mentale liv - dette er den røde tråd i terapien.


I terapien arbejder vi sammen på at mentalisere, - altså undersøge de følelser der rører sig i dig og forstå deres mening. Følelserne kan være besværlige og uhensigtsmæssige, men de giver som regel mening, set i lyset af din livshistorie og den måde du har lært at knytte dig til andre mennesker på. Følelserne kan fortælle noget vigtigt om, hvem du er og hvad der er værdifuldt for dig.

Terapien drejer sig ikke om at dømme og korrigere dig, men om at forstå hvem du er og hvad du længes efter. Når forståelsen vokser, bliver det nemmere at acceptere det, der ikke kan ændres og at handle på det, som faktisk kan ændres.


Mentaliseringsteorien udspringer af psykoanalysen og af psykodynamisk teori, som også indgår i mit teoretiske fundament.


En god men omfattende gennemgang af mentaliseringsbaseret psykoterapi er "Mentalisering, affektregulering og udvikling af selvet" af Jurist, Gergely og Target.

En fin og enkel introduktion til tilknytningsteorier er Sarah Daniels bog "Relation og fortælling" fra 2012.Kontakt, krop og kemi/ Neuroaffektiv psykoterapi


Kontakt er et grundlæggende og livsnødvendigt behov for os mennesker. Uden kontakt dør vi. Vores hjerner er derfor konstrueret til at reagere på alt det vi erfarer om at være i kontakt med mennesker. Når kontakten ikke er i orden reagerer vores nervesystem med de biologiske systemer for kamp, flugt eller opgivenhed (ligegyldighed eller "spillen sød"). Længerevarende aktivering af dise systemer opleves ofte som angst, depression energiløshed og tomhed. Sådanne følelser kan ligge under symptomer som OCD og spiseforstyrrelse .


Vores følelser lever i kroppen, i vores nervesystem og neurokemi, og dermed også i vores muskler og organer. 

Samspillet mellem krop, nervesystem og psyke er komplekst og fascinerende. Dette samspil kan både skabe dyb smerte, lykkefølelse og ro, energi og dødstrang.

I terapi vil jeg derfor ofte have fokus på kontakt og krop. Jeg bruger ikke berøring og bevægeøvelser, men guider dig i at mærke forskellige ting i kroppen mens du sidder stille


Min kollega Sara Hauge har lavet tre små film, der giver en fornemmelse af hjernens betydning i terapi. Du kan se dem her: http://sarahauge.dk/hjernen-er-god-at-vide-noget-om-naar-man-gerne-vil-forstaa-sig-selv-neuroaffektiv-terapi-bygger-paa-den-forstaa

I bogen "At danse med nervesystemet" beskriver Ulla Rung Wecke hvordan vores erfaringer, krop og psyke spiller sammen i psykoterapi.


Vi ved instinktivt, at "kemien" er vigtig i terapi. Med kemien mener jeg alt det ordløse, der foregår mens der tales og i de små pauser der er indimellem. Mennesker har altid en indvirkning på hinanden, vi får en fornemmelse af en anden person blot han/ hun er tilstede.

Vi reagerer på og mærker de små signaler vores kroppe udsender. Nogle gange har vi en oplevelse af at "svinge godt sammen" eller at "det ikke svinger". 

I neuroaffektiv psykoterapi anses alt det ordløse som væsentligt for terapien, og til tider som selve terapiens essens.

Samspillet mellem klient og terapeut er afgørende for at terapien virker. Samspillet består af de intuitive fornemmelser af f.eks. nærvær, afstand, tillid, genkendelse, usikkerhed, ro og uro, kort sagt, følelsen af at være sammen om at mærke, hvad der sker her og nu.


En god gennemgang af neuroaffektiv psykoterapi er "Neruoaffektiv psykoterapi med voksne" af Susan Hart.

endvidere er jeg meget inspireret af disse forfattere der beskriver sammenhængen mellem relationer, krop og eventuelle traumer:

Laurence Heller: Udviklingstraumer

Bessel Van Der Holk: The Body Keeps The Score

Deb Dana: The polyvagal theory in therapi 2018

Davia Wallin: Attachment in Psychotherapy


Samspillet mellem mennesket og tilværelsens vilkår/ Eksistentiel psykologi


Mange af os lever et fortravlet liv med en masse mere eller mindre nødvendige gøremål. Vi kan let miste overblikket over, hvad vi i bund og grund lever for og hvad det vil sige, at have et menneskeliv.


Meningsløshed og tomhed kan komme snigende. Eller tilværelsens grundvilkår kan ramme os som en mur, når vi mister en nærtstående til sygdom eller ulykke eller selv rammes af f.eks. kræft. Det står pludselig klart for os, at vi ikke er udødelige, at tilværelsen på mange måder er usikker og tilfældig, at vi på et tidspunkt skal alene herfra og at vi selv skal finde eller skabe meningen med vores liv.

Det kan for en periode rive tæppet væk under os at se tilværelsens grundvilkår i øjnene. Men erkendelsen af hvad menneskelivet er, kan også være starten på at leve nærværende og i overensstemmelse med ens egne værdier.


Viktor Frankl og Eckhart Tolle er forfattere jeg finder inspirerende i forhold til eksistentielle problemstillinger. Derudover er jeg inspireret af buddhistiske tanker.Øvrige teorier


Hvor jeg vurderer, at det er relevant, inddrager jeg metoder fra mindfulness.En fantastisk bog, der integrerer flere af ovenstående perspektiver er "Mindsight" af Daniel Siegel.


Tidsbestilling

Ring eller SMS på 9388 8366 eller brug mailformularen her.


Skriv, om du ønsker konsultation i København eller Farum.

Adresser:

København: Istedgade 65,1., 1650 København V.       Farum: Rådhustorvet 4, st, 3520 Farum.            Mail: kontakt@louiselyrstrand.dk.           Telefon: 93 88 83 66