Om terapi

Om min tilgang til terapi



Jeg arbejder ud fra anerkendte teorier om menneskets psyke. Se teoretisk fundament. Dog altid med åbenhed for, at teorierne ikke passer til alle mennesker. Jeg er nysgerrig på, hvem du er og hvad der er unikt ved din situation.


Vi ser sammen på, hvordan du med din baggrund, din personlighed og dit netværk kan leve et meningsfuldt liv.


Jeg har erfaring med kunstnere og skæve tilgange til livet, både privat arbejdsmæssigt.


De mennesker, jeg taler med, inspirerer mig og jeg er taknemmelig for at følge hver enkelt et stykke i livet.



Overordnet set arbejder jeg med to typer terapi:



Krise


Kriser rammer os alle. Ofte kommer vi igennem dem alene eller med hjælp fra vores nærmeste.

Men i perioder kan vi have brug for en udenforstående samtalepartner.


Mange mennesker er i tvivl om, hvorvidt deres krise er alvorlig nok til, at de kan tillade sig at søge hjælp. 

På nogle tidspunkter i livet kan vi være sårbare overfor noget, der virker som småting. Vi kan føle os irrationelle og svage og føle, at vi burde tage os sammen. Ved at kigge åbent og fordomsfrit på det, som er svært, viser der sig ofte at være en god grund til, at vi reagerer på disse ting.


Formålet med samtalerne er, udover at lette dine symptomer, at du eventuelt kan lære noget gennem krisen. På den måde står du stærkere næste gang livet rammer.



Personlighedsmæsig udvikling


Vi bærer alle personlighedsmæssige mønstre med os, som gør os til dem vi er. Nogle mønstre hjælper os. Andre mønstre skaber problemer. Du kender måske til, at den samme type konflikt gentager sig i dit liv. Eller at de samme svære følelser dukker op igen og igen. Det kan f.eks. være ensomhed, mindreværd, svigt, tomhed eller angst.


Denne type mønstre kan være svære at ændre på egen hånd. Sammen undersøger vi, hvor mønstrene kommer fra, og hvordan du kan ændre dem eller leve med dem på en bevidst måde.

Det kræver mod, at arbejde med disse sider af sig selv. Når du søger hjælp til denne type problemer, har du formentlig kæmpet med dem i lang tid, og gjort dig mange tanker om hvem du er og hvad du ønsker af dit liv. Idet du søger hjælp til denne type problemer, er du allerede et godt stykke på vej til at ændre dit liv.



Adresser:

København: Istedgade 65,1., 1650 København V.       Farum: Rådhustorvet 4, 1.sal, 3520 Farum.            Mail: kontakt@louiselyrstrand.dk.         Telefon: 93 88 83 66