Kvalitet

Kvalitet
Kvalitaten af mit arbejde hviler på flere ben:


Den kontakt, der opstår mellem os.

Det er min opgave, at skabe mulighed for en åben og tryg kontakt og at være respektfuldt indstillet uanset hvilken historie du har. Du skal "bare" komme som du er, (hvilket også kan være en udfordring for mange).


Åbent sind

Evnen til at lytte med åbent sind og ikke- routinepræget skærpes ved, at jeg som psykolog erkender og arbejder med mine egne temaer. Derfor er egen-terapi, supervision og faglig sparring en vedvarende del af min praksis.


Rammer

Mine arbejdsvikår har betydning for at jeg er velforberedt, åben og rolig, når jeg møder dig.

Derfor har jeg et begrænset antal samtaler daglig (3-4) og holder 30 minutters pause derimellem. Du vil derfor ikke møde andre af mine klienter på vej ind eller ud af døren.


Etik

Når du henvender dig til en fagperson, er det en tillidserklæring. Som ikke-fagperson kan det være svært at gennemskue, hvad der er god og dårlig behandling. Dette gælder især psykologbehandling.

Filosoffen K. E. Løgstrup (1956) beskriver et etisk princip, som jeg sætter højt i mit arbejde: "Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej”


Jeg er forpligtet på De Etiske Retningslinier for Nordiske Psykologer.


Viden

Uddannelse, kurser, faglig sparring og nye faglige inputs væsentlige bidrag til psykologens fortsatte "faglige vågenhed". Nedenfor kan du se nogle af de kurser, jeg har taget. Jeg vil løbende tilføje faglitteratur rundt omkring på hjemmesiden, efterhånden som jeg inddrager den i mit arbejde.
Kurser


2019

Efteruddannelse i NARM (Neuro Affektiv Relations Model). 2 årig uddannelse.

Trauma Center Trauma Sensitive Yoga. Foundational Workshop. V. Krystina Kowalski. Yogacare. 20 t.


2018

Neuroaffektiv udvklingspsykologi. Susan Hart. Dansk Psykologforening. (1 dag).

Internal Family Systems. John Hjarsø Mortensen. (4 t).

Persondataforordningen. Dansk psykologforening (4 t.)

Haveterapi. Nacida (1 dag)


2017

Den mandlige klient i teori og i din praksis. Specialistgodkendt kursus hos Forum for mænds sundhed og Dansk psykologforening (3 dage).


2016

Psykoterapeutisk behandling. Specialistgodkendt kursus hos Dansk Psykologforening (2 dage).

Supervision af andre faggrupper. Specialistgodkendt kursus hos Dansk Psykologforening (2 dage).


2014

"Differentialdiagnostik". Specialistgodkendt kursus hos Dansk Psykologforening (4 dage).

"Psychotherapy in Psychiatry: An Essential Treatment Method", Professor Anthony Bateman, Psykiatrisk Center København (2 t).

2. Nationale seminar om personlighedsforstyrrelser.

Om: Den terapeutiske alliance. Pakkeforløb som behandlingsparadigme. Behandling af evasiv personlighedsforstyrrelse. Borderline i et udviklingspsykologisk perspektiv. Stolpegård (1 dag).

"Radical Openness - DBT", Martina Wolf, Askovhus (3 t.).

Eating Disorder Examination (EDE-16) v. Ph.d. Loa Clausen (10 t.).


2013

ISSPD XIII: International Congres on the Disorders of Personality: "Bridging personality and psychopathology: the person behind the illness". Copenhagen (3 dage).

"Vurdering af mentaliseringsgrad ved belastningsreaktioner". Psykoterapeutisk Center Stolpegård (1 dag).

"Systemcentered Psychotherapy and Neuroaffective Development". Yvonne Agazira and Marianne Bentzen.   Psykoterapeutisk Center Stolpegård (1 dag).

Masterclass med Nancy McWilliams vedrørende dissociation og narcissistisk og histrion personlighedsforstyrrelse. Institut for Personlighedsteori og Psykopatologi (2 dage). Specialistgodkendt.

Nationale seminar om personlighedsforstyrrelser. Institut for Personlighedsteori og Psykopatologi. (1 dag).

"Om pårørendearbejde ved incest" Psykoterapeutisk Center Stolpegård (1 dag).


2012

Workshop med Stolpegårds behandlere vedrørende spiseforstyrrelse, incest og PTSD. Psykoterapeutisk Center Stolpegård (1 dag).

”Arven fra Carl Rogers”, Dispuk (1 dag).


2011

”Om angsttilstande” Specialistgodkendt kursus v. Nancy McWilliams (1 dag).


2010

”Mindfulness, oplevelsesorienteret kursus”, Center for Supervision. (3 dage).

”Forældre kan også være bange” om arbejde med forældre til unge, der tager stoffer. U-turn m.fl. (1 dag).

“Narrativt perspektiv på samtaler med børn”. Inpraxis. (3 dage).

”Forebyggelse af radikalisering blandt unge” Training seminar by VINK (Viden, Inklusion, Kbh). (3 dage)


2009

Niels Brock, kursus“Coaching i organisationer” (6 uger).