Lidelser

Livssmerte (og diagnoser)Jeg er først og fremmest interesseret i hvad du ønsker for dig selv og hvad der spænder ben for dette.

Diagnoser fylder ikke særlig meget i mit syn på et menneske, fordi de de ikkefortæller hvem du er som person, dine ressourcer og dine muligheder for at få det bedre. Diagnosen fortæller hellerikke hvorfor du har fået det, som du har det.

I mit perspektiv er mennesker med diagnoser ofte helt ok mennesker, der reagerer (logisk) på noget som har været i uorden i deres omgivelser.


Når jeg nævner diagnoser her på hjemmesiden, er det fordi folk ofte har fået - eller overvejet en diagnose, når de kommer hos mig. Og derfor kan det være praktisk at bruge diagnoserne som "vejvisere".


I denne artikel "Skam - medfødt og tillært- når skam fører til sjælemord" af Lars J. Sørensen beskrives en tilgang til mennesker, terapi og diagnoser, som jeg synes giver god mening.På undersiderne her beskriver jeg diagnoser og andre menneskelige lidelser, som jeg har erfaring med fra mit arbejde og i nogle tilfælde fra mit eget liv.