Klinisk baggrund

Klinisk baggrund
Uddannet psykolog (bachelor og kandidatgrad) på Købehavns Universitet i 2009.

Autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet i 2013.


Medlem af Dansk Psykologforening, og dermed forpligtet på

de Etiske Retningslinier for Nordiske Psykologer, herunder tavshedspligten.
Jeg har erfaring med klinisk arbejde fra disse arbejdspladser/ samarbejdspartnere:Privat Praksis siden 2016


Prescribas Psykologiske Rådgivning, Privathospital Alleris Hamlet og

SOS International Psykologisk behandling

Samtaler vedrørende stress, depression, angst, skilsmisse, søvnproblemer, spiseforstyrrelser mv.


Prescribas Psykologiske Rådgivning

Samtaler vedrørende stress, depression, angst, skilsmisse, søvnproblemer, spiseforstyrrelser mv.


Palliationsenheden, Herlev Hospital

Samtaler med uhelbredeligt kræftsyge og deres pårørende. Undervining i sorgreaktioner. Supervision af tværfagligt personale.


Klinik for Spiseforstyrrelser, Region Sjælland

Psykoterapeutisk behandling af unge og voksne med anoreksi, bulimi, overspisning, selvskade, angst, depression og OCD.


Psykoteraputisk Center Stolpegård

Psykoterapeutisk behandling af voksne med personlighedsforstyrrelse, herunder depression, alvorlige selvværdsproblemer og relationelle problemer.


Privat praksis

Individuel terapi, parterapi, familieterapi og coaching.


TUBA (Terapi til Unge Børn af Alkoholikere)

Jeg har behandlet unge opvokset op i familier med alkoholmisbrug i individuel- og gruppeterapi.


Familierådgivningen på Nørrebro

Individuel-, par og familieterapi, flerfamilieterapi og coaching.


Frivilligt arbejde

Sind, Landsforeningen for psykisk sundhed.

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser.
Undervisning


”Udvikling af selvet”, foredrag baseret på Stern, Fonagy og Hart. Professionshøjskolen Metropol.

”Kropssprog og psyke”, seminar, Dansk Psykologforening.

”Mentalisering”, Patientundervisning, Psykoterapeutisk Center Stolpegård.

”Sorg og krise i forbindelse med uhelbredelig kræftsygdom”, tværfaglig undervisning, Herlev Hospital.

”Rollen som efterladt efter kræftsygdom i familien”, tværfaglig undervisning, Herlev Hospital.

”Men i min alder...?” Foredrag om ældre og terapi, Langstedgård.SamarbejdspartnereSOS International Psykologisk behandling


Eftertro.dk


Dansk Krisekorps


Medlem af Ekspertpuljen under den lægefagligetænketank ATLAS
Adresse:

Istedgade 65,1., 1650 København V.               Mail: kontakt@louiselyrstrand.dk.         Telefon: 93 88 83 66