Teoretisk fundament

Teoretisk fundamentMit arbejde er baseret ny og gammel forskning og tænkning.

Hvis du har lyst, kan du læse en kort præsentation af mine væsentligste inspirationskilder her.Mentaliseringsteori


Mentalisering er at forholde sig undersøgende, åbent og ikke-dømmende til sit eget og andres mentale liv.


Kort sagt: vi arbejder med at få flere perspektiver på det, der sker inde i dig og i dit samspil med andre. Målet er, at du kan få et sundt samspil mellem tanker og følelser. Dvs dine følelserne er ikke altid sandheden om virkeligheden. - Du kan måske godt føle dig utilstrækkelig, men faktisk være tilstrækkelig. Dine tanker er vigtige, men de skal forbindes med din mavefornemmelse, ellers bliver de tom snak.


En god, men omfattende, gennemgang af mentaliseringsbaseret psykoterapi er "Mentalisering, affektregulering og udvikling af selvet" af Jurist, Gergely og Target.

En fin og enkel introduktion til tilknytningsteorier er Sarah Daniels bog "Relation og fortælling" fra 2012.Neuroaffektiv psykoterapi


Forbundethed med andre mennesker er livsnødvendigt for spædbarnet. Vores hjerner er derfor skabt til at være i samspil med andre.

Vores biologi reagerer på samspillet med andre: Når det er mangelfuldt eller usundt føler vi typisk angst, depression, vrede, energiløshed og tomhed. Når samspillet er sundt, oplever vi ofte glæde, meningsfuldhed, ro og energi.

- Det er i kroppen, vi mærker disse følelser. I terapien bruger vi derfor tid på, hvad din krop "siger". Måske du synes det er svært at "høre" kroppen. Så hjælper jeg dig, i et stille og roligt tempo, som du er med til at bestemme.


Jeg prøver at skabe tid og plads til det, du måske endnu ikke har ord for. Det kan være intuitive fornemmelser af f.eks. nærvær, afstand, tillid, varme, genkendelse, usikkerhed, ro og uro her og nu. Eller, som det ofte er tilfældet for de mennesker jeg taler med, det kan være fortidens fornemmelser af skam, alenehed og "jeg er forkert".

Langsomhed, tryghed er vigtigt for at få denne dybde i terapien.


Neuroaffektiv terapi er baseret på ny viden om hjernen og kroppen. Min kollega Sara Hauge har lavet tre små film om dette: http://sarahauge.dk/hjernen-er-god-at-vide-noget-om-naar-man-gerne-vil-forstaa-sig-selv-neuroaffektiv-terapi-bygger-paa-den-forstaa


Gode bøger om emnet:

"Neruoaffektiv psykoterapi med voksne" af Susan Hart.

Laurence Heller: Udviklingstraumer

Bessel Van Der Holk: The Body Keeps The Score

Deb Dana: The polyvagal theory in therapi 2018

Ulla Rung Wecke: At danse med nervesystemet"Eksistentiel psykologi


Mange af os lever et fortravlet liv med en masse mere eller mindre nødvendige gøremål. Vi kan let miste overblikket over, hvad vi i bund og grund lever for og hvad det vil sige, at have et menneskeliv.


Meningsløshed og tomhed kan komme snigende. Måske i form af en vedvarende utilfredshed, depressivitet og energiløshed. Måske i form af selvmordstanker.


Livet er hverken retfærdigt, let, evigt eller automatisk meningsfuldt. Og ingen terapi kan ændre dette. 

Det kan rive tæppet væk under os, at se disse tilværelsens grundvilkår i øjnene. Men det kan også være starten på at finde ud af, hvad meningen med at være til skal være for dig. Og det kan være starten på at leve bevidst.


Viktor Frankl beskriver hvordan mennesker kunne finde mening eller gå til grunde i kz-lejrene.Mindfulnes, tilknytning og neuropsykologi


Helt ny forskning viser, hvordan mindfulness/ meditation kan understøtte forandringer i hjernen og være helbredende i forhold til forstyrrelser i vores måde at være i relation med andre på. Davia Wallin: Attachment in Psychotherapy

Daniel Siegel: The Mindful Therapist

"Mindsight" af Daniel Siegel.


Tidsbestilling

Ring eller SMS på 9388 8366 eller brug mailformularen her.


Skriv, om du ønsker konsultation i København eller Farum.

Adresser:

København: Istedgade 65,1., 1650 København V.       Farum: Rådhustorvet 4, st, 3520 Farum.            Mail: kontakt@louiselyrstrand.dk.           Telefon: 93 88 83 66