Social angst


Social angst
For dig som har social angst, er mange sociale situationer forbundet med panik, stærk usikkerhed og/ eller fysisk ubehag. Måske er det blevet så ubehageligt for dig, at du er begyndt at undgå visse sociale situationer. Dette kan være starten på en ond cirkel, hvor det sociale bliver tiltagende angstfyldt for dig.

Måske er det uforståeligt for dig, hvorfor angsten kommer på et givent tidspunkt. Måske har du tanker om at angsten kommer, fordi du er en forkert eller uønsket person.


Social angst er meget pinefuldt, men kan lindres.


Nedenfor kan du læse lidt om hvad jeg tænker om social angst og behandling heraf. Når du læser det, så husk, at hver enkelt person med social angst har sin egen historie.
At fejle i andres øjne


Måske der kræves så meget af dig uddannelsesmæssigt, familiemæssigt, arbejdsmæssigt, i dit parforhold og/ eller i venskaber, at du føler dig utilstrækkelig. Ofte ligger skamfølelsen på lur; følelsen af at du ikke er den, du burde være.

Idag lever mange mennesker en krævende tilværelse. Man føler at man "bør" udvikle sig selv socialt og karrieremæssigt i et højt tempo, og samtidig have styr på familielivet og bevare en rask og ungdommelig krop.

Måske har du en fornemmelse af, at du ikke har styr på tingene, og at andre opdager det lige om lidt! Du skammer dig og får en  fornemmelse af, at andre vil se ned på dig og afvise dig. Kroppen reagerer fysisk med hjertebanken, rødmen og sved. Måske også stammen og rysten. Disse reaktioner øger naturligvis din sociale angst.At fejle i egne øjne


Angsten for at fejle i andres øjne er ofte forbundet med fornemmelsen af, at man allerede har fejlet i egne øjne. Måske har du tidligere i livet følt dig som en fejl. Som barn følte du dig måske for egoistisk, krævende, besværlig, utilstrækkelig, ukærlig, uinteressant, svag eller ukontrolleret. Måske har du sammenlignet dig med søskende eller venner som forekom dig at være sødere, dygtigere, smukkere eller sjovere end dig. I et barns bevidsthed kan sådanne oplevelser bundfælde sig som "jeg er ikke et godt nok menneske". Ubevidst kan du have en angst for at oplevelserne gentager sig, og at du ikke bliver accepteret og elsket i dit voksenliv. Hvis det er tilfældet, kan det føles utrolig vigtigt, at være en succes i andres øjne. Dermed øges angsten for at fejle socialt.Traumer


Social angst kan også hænge sammen med, at du har haft traumatiske sociale oplevelser. Måske du har været udsat for direkte eller indirekte mobning, svigt, ydmygelser eller overgreb. Det giver derfor god mening, at du bliver angst i sociale situationer.Terapi


Terapien drejer sig om at styrke forbindelsen mellem tanker og følelser. Lad mig uddybe dette:


Vi prøver sammen at give plads til de følelser af angst og usikkerhed, du bærer på. Vi forholder os åbent og nysgerrigt til følelserne for at blive bedre til at forstå, hvad følelserne drejer sig om. Måske du får en forståelse af at følelserne hører til faresituationer, som ikke længere er aktuelle. Du kan nu gradvist træne din evne til at ”tale” med følelserne og fortælle dem, at faren ikke længere er aktuel. Det kan også være, at følelserne fortæller dig, at der er ting i dit nuværende liv, som skaber angst. Med denne forståelse kan du begynde at undersøge, hvad der kan ændres og hvad du skal lære at leve med på en anderledes måde.


Når du sætter ord på angsten, er det min erfaring, at det i sig selv har en beroligende virkning. Hvis det passer til dig, kan vi inddrage  mindulnessteknikker i terapien.


Sagt på neuro-sprog, så drejer terapien sig om, at skabe stærkere forbindelse mellem Prefrontal Cortex, som er den tænkende og reflekterende del af hjernen, og Amygdala, som står for angstrefleksen. Når denne forbindelse styrkes, kan Prefrontal Cortex bedre "fortælle" Amygdala hvornår angstreaktionen er en utidssvarende refleks. Samtidig bliver Prefrontal Cortex bedre til at  "lytte" til Amygdala. Dermed bliver du mere klar over, hvad der fremkalder angst i dit nuværende liv, således at du kan forholde dig til det og måske ændre på det.

Med andre ord: vi arbejder på at skabe en stærkere forbindelse mellem tanke og følelse. I mentaliseringsteorien kaldes det mentaliseret affektivitet, når man formår både at føle og tænke på samme tid. Du bliver stærkere psykisk, når du kan bruge begge disse sider af dig selv samtidig.