Klinisk baggrund

Klinisk baggrund
Uddannet psykolog (bachelor og kandidatgrad) på Købehavns Universitet i 2009.

Autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet i 2013.


Medlem af Dansk Psykologforening


Medlem af Ekspertpuljen i den lægefagligetænketank ATLAS.


Medlem af Center for medfølelse og visdom.Jeg har erfaring med klinisk arbejde fra disse arbejdspladser/ samarbejdspartnere:Privat Praksis siden 2016


Region Hovedstaden

Psykologbehandling med lægehenvisning 


Palliationsenheden, Herlev Hospital

Samtaler med uhelbredeligt kræftsyge og deres pårørende. Undervining i sorgreaktioner. Supervision af tværfagligt personale.


Klinik for Spiseforstyrrelser, Region Sjælland

Psykoterapeutisk behandling af unge og voksne med anoreksi, bulimi, overspisning, selvskade, angst, depression og OCD.


Psykoteraputisk Center Stolpegård

Psykoterapeutisk behandling af voksne med personlighedsforstyrrelse, herunder depression, alvorlige selvværdsproblemer og relationelle problemer.


Privat praksis

Individuel terapi, parterapi, familieterapi og coaching.


TUBA (Terapi til Unge Børn af Alkoholikere)

Jeg har behandlet unge opvokset op i familier med alkoholmisbrug i individuel- og gruppeterapi.


Familierådgivningen på Nørrebro

Individuel-, par og familieterapi, flerfamilieterapi og coaching.


Frivilligt arbejde

Sind, Landsforeningen for psykisk sundhed.

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser.

FRI DANS, GRIM DANS
Undervisning


”Udvikling af selvet”, foredrag baseret på Stern, Fonagy og Hart. Professionshøjskolen Metropol.

”Kropssprog og psyke”, seminar, Dansk Psykologforening.

”Mentalisering”, Patientundervisning, Psykoterapeutisk Center Stolpegård.

”Sorg og krise i forbindelse med uhelbredelig kræftsygdom”, tværfaglig undervisning, Herlev Hospital.

”Rollen som efterladt efter kræftsygdom i familien”, tværfaglig undervisning, Herlev Hospital.

”Men i min alder...?” Foredrag om ældre og terapi, Langstedgård.