Seksualitet


Seksualitet
Nogle mennesker går i årevis alene med oplevelsen af at være seksuelt forkerte. Der kan være tale om store eller små afvigelser fra det, man betragter som normalt eller rigtigt. I min tilgang til seksualitet er mennesker ikke forkerte, når de rummer impulser eller lyster, der falder ved siden af den seksualitet, der betragtes som normal.


Der kan være lyst og ulyst, som er svære at tilfredsstille. Der kan være lyster som ikke må eller kan udleves. Men det betyder ikke, at lysterne er forkerte eller at mennesket, der rummer dem er forkert.


En meget stor del af det, vi tænder på / ikke tænder på ligger udenfor vores kontrol. Visse dele af ens seksualitet kan det være muligt at forstærke eller svække. Andre dele forbliver uændrede. Men ved at tale åbent om disse dele i terapien, kan det blive lettere at leve med dem.

Visse dele af seksualiteten kan ændre sig, når man forstår den i lyset af ens livshistorie. For nogle mennesker kan det være en hjælp, at se seksualiteten som en del af vores nervesystems fantastiske og til tider frustrerende funktioner.


Seksualiteten er nok det område af det moderne menneskes liv, hvor der er det største misforhold mellem hvad vi føler, vi skal præstere og hvad vi kan kontrollere.


Der er en iscenesættelse af seksualitet i det offentlige rum, som giver os et begrænset billede af, hvordan vores seksualitet bør være:

- To mennesker elsker hinanden og af ren kærlighed har en tilsvarende stabil og sprudlede lyst til hinanden resten af livet.

- Menneskets seksualitet drejer sig i bund og grund om at sikre artens overlevelse.

- Porno befriet for hverdagslivets komplicerede relationer.

- Sex drejer sig om en automatisk lyst udløst af en anden persons "perfekte" æstetiske ydre.


Mange menneskers seksualitet er dog langt mere sammensat og mangefaceteret end disse forenklede billeder:

- Trods kærlighed kan sexlivet i parforholdet dø hen.

- Seksuel lyst kan dreje sig om mange andre ting end artens overlevelse.

- Lyst og fysisk "formåen" som en del af hverdagens relationer.

- Man kan tænde på situationer, personer, billeder og genstande mv. som falder udenfor det vi tror er normalt.Terapi


Min tilgang til seksuelle problematikker er fordomsfri og respektfuld. Jeg drager ikke hurtige konklussioner om hvorfor din seksualitet er som den er, eller hvordan den burde være.

Jeg ser den enkeltes seksualitet som et unikt fænomen sammensat af din fysisk og dit nervesystem, din psyke og din historie med krop, relationer og køn, den kulturelle kontekst du indgår i og de erfaringer du har med sex. Jeg ser seksualitet som en mulighed for, at vi "rationelle" mennesker kan være i kontakt med sider af os selv og andre, som oftest undslipper det rationelle, det logiske, det produktive og effektive. Det kan skabe undring, dybde og nærhed at give plads til disse sider.


I terapien går vi frem i dit tempo, og vi tager os tid til at forstå, hvordan det er, at være dig. Vi finder sammen ud af hvilken arbejdsform, der passer til dig. Nogen gange kan det være nemmere, at tale om intime emner uden direkte øjenkontakt, - så drejer vi stolene så det føles rart. Andre gange kan det være en hjælp at inddrage tavlen. 


Ofte vil terapien dreje sig om, at leve med den seksualitet, du nu har, på bedst mulige måde. Det vil ofte dreje sig om at mindske skamfølelse og finde gode måder at leve med din seksualitet på, hvad enten det skal være alene eller sammen med andre. Mit udgangspunkt er altid, at den seksualitet du har i dig er ok (selvom den måske ikke må/ kan/ skal udleves).

Andre gange sigter terapien imod at udvikle og ændre din seksualitet, så visse aspekter af den styrkes og andre svækkes. Vi vil kun arbejde i denne retning, hvis du selv har et ønske derom. Hvor meget det er muligt at ændre, er svært at vide på forhånd.


Når terapien sigter imod at ændre noget, vil vi dels undersøge din personlige forhistorie og dels undersøge hvilke andre følelser, der rører sig i dig, som kan være med til at styrke eller svække seksuelle følelser. 

Hjernen og hele kroppens nervesystem forbinder alt det du rummer af tanker, følelser, instinkter, hormoner, kulturelle referencer og erindringer gennem millioner af nerveforbindelser. Din seksuelle repons er en del af dette vanvittigt komplekse system. Din seksualitet kan derfor ikke behandles adskildt fra det, du ellers rummer som menneske.

Det være svært at sætte fingeren præcist på hvorfor din seksualitet er som den er og hvordan den kan ændres. Men hvis du har lyst til at være nysgerrig og undersøgende i forhold til dette, vil jeg gerne være sammen med dig om det.Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har problemer med f.eks. at føle manglende lyst, for meget lyst, utroskab, jalousi, tænde på børn, dyr, smerte, fetischer eller med at overforbruge porno eller på andre måder synes din seksualitet er svær at leve med. 
Nedenstående film og skrivelser kan give dig en fornemmelse af min tilgang til seksualitet: 


Jeg kan på det varmeste anbefale denne lille enkle bog, der giver et kærligt fornyet syn på vores seksuelle lyster: School of life 2017: Sex 


Her er en lille School of life om hvad seksuel frigørelse er og ikke er: Sexual non-liberation: https://www.youtube.com/watch?v=ddKwb3Wzz0w


Denne artikel beskriver hvordan vi kan forstå forskellige former for seksualitet psykologisk, og dermed få et mere ikke-dømmende forhold til os selv og andre: 

https://www.theschooloflife.com/thebookoflife/sexual-liberation/?utm_campaign=776381_On%20Sexual%20Liberation%20%2B%20Retail%20Offer&utm_medium=email&utm_source=Campus%20London%20LLP%20Trading%20As%20The%20School%20of%20Life&dm_i=6TU0,GN25,2MRSXA,20TQG,1


"Sex positive ways of perceiving sexual turn-on patterns: Part I - Understanding."

International Journal of Narrative Therapy & Community Work Benestad, Esben Esther Perelli.

2015. Artiklen kan bestilles via bibliotek.dk.


Tændt. Sex i parforholdet - fra pligt til lyst. Frej Prahl. 2017. Dansk Psykologisk Forlag.


Orgasmens hemmeligheder. Rachel Swift 1993.


https://www.information.dk/debat/2013/01/paedofile-fortaellingens-evige-skurk


https://www.information.dk/debat/2012/08/paedofili-fobien-efterhaanden-naaet-hysteriske-hoejder


https://www.dr.dk/tv/se/married-to-a-paedophile/married-to-a-paedophile-2/gift-med-en-paedofil#!/03:08


youtube: The great porn experiment, Gary Wilson, TEDxGlasgow


The Brain That Changes itself. Kap 4: Acquiring Tastes and Loves. Norman Doidge, MD. 2010