Bulimi

BulimiBulimikere lider ofte under stærk skamfølelse og nederlagsfølelse. Manglende kontrol over spisning er forbundet med svaghed. Opkastninger er forbundet med væmmelse. Måske du veksler mellem at opretholde streng kontrol, og at falde i og overspise. De to tendenser kan forstærke hinanden og blive en ond spiral, som det både følelsesmæssigt og fysisk er svært at slippe.

Bulimien kan både socialt og økonomisk blive omkostningsfuld. Det kan være svært at indgå og opretholde en intim relation, jo mere bulimien kommer til at fylde.


Bulimi er en alvorlig lidelse, fysisk og psykisk, og det er vigtigt at du søger hjælp så tidligt som muligt.


Temaer der ofte er relevante i forbindelse med behandling af bulimi: Affektregulering dvs. hvordan kan du regulere dine følelser uden overspisning og opkast. Selvfølelse, selvaccept. Perfektionisme, skam, self compassion.