Tvangspræget/ OCPD

Tvangspræget personlighedsforstyrrelse - eller træk heraf

Obsessional Compulsive Personality Disorder (OCPD)
Hvis du dagligt lever med en stærk følelse af, at det er uhyre vigtigt, at du altid gør tingene 100% rigtigt, kan det blive hårdt at leve et almindeligt menneskeliv.


Du er nok en person, som vil det bedste for dig selv og andre. Du søger efter de gode, perfekte og logiske løsninger. Men på paradoksal vis er din vilje til at leve "rigtigt" blevet en hindring for at leve.

Måske du genkender denne type problemer: Du har svært ved at træffe beslutninger vedrørende økonomi, planlægning og moralske dilemmaer m.v. Du orker næppe at være samme med andre, fordi du skal opføre dig "rigtigt". Måske du bliver irriteret over andre menneskers ”sjuskeri”. Du er bekymret og frustreret over din krop og evt. din seksualitet.

Selvom du måske toppræsterer og mange mennesker holder af dig og beundrer dig, er du ikke rigtig glad. Du er derimod udmattet og føler måske skam, ensomhed, meningsløshed og har tendens til depression. Måske du også har OCD symptomer.


Terapi


Det er forskelligt fra person til person, hvad tvangstræk/ OCPD udspringer af. Der kan være tale om genetiske faktorer og/ eller oplevelser i barndommen.

I terapien er det ofte relevant at forstå, hvordan du oplevede dig selv og verden som barn/ ung, for at forstå din måde at leve på idag. Når vi kigger på fortiden, drejer det sig ikke om at placere skyld, men om at forstå meningen bag den måde, du tænker, føler og handler på i dag.

Vi ser sammen på, hvad der er muligt at ændre og hvad du kan lære at leve med.


Når man i mange år har kæmpet for at gøre det rigtige, kan det være meget nedslående at erkende at  man ofte i sin iver har spændt ben for sig selv. Derfor tager jeg i samtalerne hånd om den skam og tristhed der kan være forbundet med at opsøge hjælp.


Nedenfor kan du læse om temaer, som vi formentlig vil komme ind på:Følelseslivet


Måske bruger du meget energi på at holde styr på dig selv og dine følelser. På den måde er du på et opslidende arbejde. Samtidig er det måske er det svært for dig at mærke positive følelser.

I terapien arbejder vi på at give bedre plads til alle følelserne. Dette aspekt kan opleves fjollet, da det trækker dig i modsat retning af hvad du er vant til. Men med tiden er det med til at gøre dit liv mindre slidsomt og at øge de positive følelser.


Livsvilkår


Livet rummer en del ukontrollerbarheder. Livet med alt dets uforudsigelighed kan være angstfremkaldende. Når angsten bliver stærk, kan det føles godt at kontrollere et eller andet til perfektion. Problemet er bare, at kontrollen kan komme ud af kontrol og overtage dit liv.

Vi ser sammen på hvad der eventuelt er angstfremkaldende i dit liv. Ved at sætte ord på angsten bliver den ofte svagere.


Relationer


For alle mennesker er relationen til andre mennesker et omdrejningspunkt i livet. Til stor glæde, smerte og frustration. Relationer kan holde os raske og relationer kan være med til at gøre os syge. Tvangspræg/ OCPD kan desværre medvirke til, at nogle relationer ødelægges.

Relationer er derfor et omdrejningspunkt i terapien.


Perfektionisme


Som det er fremgået, kan perfektionisme og indre tvang hænge sammen. I terapien vil vi sammen se på hvordan perfektionisme hjælper vs. hæmmer dig. Målet er ikke at lave dig om, men at finde ud af hvordan du bruger dine egenskaber og din energi bedst muligt.

Det kan være svært at være i terapi, hvis man er perfektionist. Terapi er nemlig, som så meget andet i livet, ikke altid perfekt, men en bumlet og snoet vej. Hvis du kan holde det ud, er du allerede et stykke på vej til at ændre på dit liv.