Depressive træk

Depressive trækDepression


Kernefølelsen i depression er opgivenhed, magtesløshed, oplevelsen af ikke at kunne ændre på en pinefuld situation. Meningsløshed,  ligegyldighed og tung tristhed følger ofte med.  (tristhed - men ikke sorg).


Der findes flere typer depression og flere årsager til at man kan får en depression. F.eks. kan en depression være forbundet med stress, fødsel og livsforandringer. Depression kan forekomme i alle grader fra den lettere depression, man kan skjule for andre, til svær depression med eventuelle psykotiske episoder og behov for langvarig indlæggelse. Forskellige typer depression kan forekomme samtidigt og udløse hinanden.


Hvis du har tilbagevendende depressioner, eller føler at du konstant har en underliggende depressiv tone i dit liv, kan der muligvis være tale om, at du har det, der kan kaldes depressive personlighedstræk. Hvis dette er tilfældet, kan du nok genkende noget af nedenstående.Forladthed og tomhed


Måske oplever du en grundlæggende følelse af at mangle noget, uden at være helt klar over hvad det er du mangler. Du mærker en trist følelse af tomhed, alenehed og manglende forbindelse til livet eller verden.


Følelsen kan hænge sammen med at du har oplevet at blive forladt tidligere i dit liv. Det er ikke sikkert der er tale om et åbentlyst svigt. Der kan f.eks. være tale om at en forælder har været mentalt fraværende. Måske har du som barn har skullet være mere tapper og klare mere adskillelse, end du egentlig var klar til, f.eks. i forbindelse med start i institution. Hvis du samtidig har været afskåret fra at udtrykke din sorg og dit savn, kan følelsen af forladthed og tomhed sidde i dig, som et ubearbejdet mørke, der følger med i nye sociale sammenhænge.Selvhad


"Jeg burde ikke være født", "andre mennesker er helst fri for mig", "jeg ødelæger al ting", "det er min skyld...". Sådanne tanker kan være plagsomme og føre til tanker om død og selvmord.


Du er ikke så dårligt et menneske, som depressionen fortæller dig. Formentlig er der tale om, at du i en ung alder har konkluderet, at du var forkert eller ikke værdig at elske. Som barn kan man ikke se de store linier og udefrakommende årsager. Man vil derfor have en tendens til at tilskrive sig selv skylden for det, der sker. Der kan være opstået tanker som "Far rejser, fordi jeg ikke er et interessant barn", "mine yngre søskende får mere opmærksomhed, fordi jeg ikke længere er værd at elske". Dermed er der lagt en grund for selvbebrejdelse og selvhad.


Depressivt selvhad og selvbebrejdelse kan også hænge sammen med at du har udviklet en strategi, som skal sikre dig, at ingen bliver sure på dig eller forlader dig. Strategien går ud på at vende al vrede og irritation indad. Når du egentlig er vred på andre, bliver det vendt til at det er dig selv, der er et dårligt menneske. På den måde undgår du konflikt, og dermed risiko for at blive forladt. Men prisen kan være en langvarig depression.Behandling


Behandlingen drejer sig om at blive klar over hvor de depressive træk kommer fra. Det vil også være relevant at vi ser på, om de depressive træk fører til uhensigtsmæssige strategier i dit liv nu. Måske du undgår tætte relationer, for ikke at blive forladt igen. Måske du fortsat vender din vrede indad for at undgå konflikter. Måske depressivitet er blevet så stor del af dit indre liv, at du ikke får givet opmærksomhed til de positive følelser.


Når vi i behandlingen ser tilbage på de vilkår, du har udviklet dig under, er det ikke formålet at give nogen skylden. Formålet er at forstå

hvad der sker i dig og hvordan du kan ændre på det.