Kvalitet

Kvalitet
Kvalitaten af mit arbejde hviler på fire ben:Kontakt

Det er min opgave, at skabe mulighed for en respektfuld og tryg kontakt. Du skal "bare" komme som du er, (hvilket også kan være en udfordring for mange).


Åbent sind

Evnen til at lytte med åbent sind skærpes ved, at jeg er klar over mine egne svage punkter, som menneske og som psykolog. 


Rammer

Mine arbejdsvikår har betydning for at jeg er velforberedt, åben og rolig, når jeg møder dig. Derfor har jeg kun 2-4 samtaler dagligt og 30 minutters pause derimellem. Du møder ikke andre af mine klienter i døren.


Etik

Når du henvender dig til en fagperson, er det en tillidserklæring. Som ikke-fagperson kan det være svært at gennemskue, hvad der er god og dårlig behandling. Dette gælder især psykologbehandling.

Filosoffen K. E. Løgstrup (1956) beskriver et etisk princip, som jeg sætter højt i mit arbejde:

"Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej”


Jeg er forpligtet på De Etiske Retningslinier for Nordiske Psykologer.


Viden

Kurser, faglig sparring og nye faglige inputs er væsentlige bidrag til min "faglige vågenhed". Nedenfor kan du se nogle af de kurser, jeg har taget.
Kurser


2023


Undervisning mv. hos Stephan Phende og Ulla Rung Weeke.


2022


Diverse udviklende arrangmenenter hos Ulla Rung Weeke.


Skam og Afsky v. Merete Holm Brantbjerg. 3 dage.


"Kontakt og opmærksomhed ind i de tidlige kropslige tilknytningslag og tilstande - set i et relationelt og neurobiologisk tilknytningsperspektiv" To-dages kursus ved cand.psych og krisepsykolog, tidl. stud.med. Specialist i Psykotraumatologi Ulla Rung Weeke.


Introworkshop til Internal Family Systems Model (IFS) v. Signe Steenberger og Peter Legård Nielsen. 2 dage.2021


RELATIONEL TRAUMETERAPI VED MERETE HOLM BRANTBJERG. 4-DAGES KURSUS


Dansk Psykologisk Selskab for Kropspsykoterapi, To-dages kursus: Om traumers overtoner i et kropsorienteret, eksistentielt og meditativt perspektiv. Ved specialist i psykoterapi Erik Elnegaard.2019


Efteruddannelse i NARM (Neuro Affektiv Relations Model). 1.år af en 2 årig uddannelse.


Trauma Center Trauma Sensitive Yoga. Foundational Workshop. V. Krystina Kowalski. Yogacare. 20 t.


2018


Neuroaffektiv udvklingspsykologi. Susan Hart. Dansk Psykologforening. (1 dag).

Internal Family Systems. John Hjarsø Mortensen. (4 t).

Persondataforordningen. Dansk psykologforening (4 t.)

Haveterapi. Nacida (1 dag)


2017


Den mandlige klient i teori og i din praksis. Specialistgodkendt kursus hos Forum for mænds sundhed og Dansk psykologforening (3 dage).


2016


Psykoterapeutisk behandling. Specialistgodkendt kursus hos Dansk Psykologforening (2 dage).

Supervision af andre faggrupper. Specialistgodkendt kursus hos Dansk Psykologforening (2 dage).


2014


"Differentialdiagnostik". Specialistgodkendt kursus hos Dansk Psykologforening (4 dage).

"Psychotherapy in Psychiatry: An Essential Treatment Method", Professor Anthony Bateman, Psykiatrisk Center København (2 t).

2. Nationale seminar om personlighedsforstyrrelser.

Om: Den terapeutiske alliance. Pakkeforløb som behandlingsparadigme. Behandling af evasiv personlighedsforstyrrelse. Borderline i et udviklingspsykologisk perspektiv. Stolpegård (1 dag).

"Radical Openness - DBT", Martina Wolf, Askovhus (3 t.).

Eating Disorder Examination (EDE-16) v. Ph.d. Loa Clausen (10 t.).


2013


ISSPD XIII: International Congres on the Disorders of Personality: "Bridging personality and psychopathology: the person behind the illness". Copenhagen (3 dage).

"Vurdering af mentaliseringsgrad ved belastningsreaktioner". Psykoterapeutisk Center Stolpegård (1 dag).

"Systemcentered Psychotherapy and Neuroaffective Development". Yvonne Agazira and Marianne Bentzen.   Psykoterapeutisk Center Stolpegård (1 dag).

Masterclass med Nancy McWilliams vedrørende dissociation og narcissistisk og histrion personlighedsforstyrrelse. Institut for Personlighedsteori og Psykopatologi (2 dage). Specialistgodkendt.

Nationale seminar om personlighedsforstyrrelser. Institut for Personlighedsteori og Psykopatologi. (1 dag).

"Om pårørendearbejde ved incest" Psykoterapeutisk Center Stolpegård (1 dag).


2012


Workshop med Stolpegårds behandlere vedrørende spiseforstyrrelse, incest og PTSD. Psykoterapeutisk Center Stolpegård (1 dag).

”Arven fra Carl Rogers”, Dispuk (1 dag).


2011


”Om angsttilstande” Specialistgodkendt kursus v. Nancy McWilliams (1 dag).


2010


”Mindfulness, oplevelsesorienteret kursus”, Center for Supervision. (3 dage).

”Forældre kan også være bange” om arbejde med forældre til unge, der tager stoffer. U-turn m.fl. (1 dag).

“Narrativt perspektiv på samtaler med børn”. Inpraxis. (3 dage).

”Forebyggelse af radikalisering blandt unge” Training seminar by VINK (Viden, Inklusion, Kbh). (3 dage)


2009


Niels Brock, kursus“Coaching i organisationer” (6 uger).