Dødsangst

Behandling af dødsangst
Dødsangst kan have forskellige årsager. Den mest åbenlyse årsag er, at døden er ukendt, uundgåelig og definitiv. Dødsangst er i den forstand helt naturlig, men kan opleves umulig at leve med. Dødsangst kan også være udtryk for psykologiske problematikker.

Begge former for dødsangst kan lindres gennem terapi. Du kan læse om dem nedenfor.Naturlig dødsangst


I et samfund hvor vi sjældent taler om den død, som du og jeg hver især skal møde, kan det være svært at få bearbejdet forestillinger, tanker og følelser forbundet med døden.

Det vi ikke taler om, har en tendens til at blive skræmmende og allestedsnærværende. Døden kan derfor opleves som en konstant nærværende trussel, der forhindrer os i at leve, mens vi gør det.


Mange mennesker bliver ubehageligt til mode og skifter emne, når samtalen drejer sig om vores egen konkrete død. Derfor kan man blive meget ensom med sin dødsangst.


Jeg kan ikke ophæve dødsangsten, men jeg har erfaret at åbenhed, nærvær og det at sætte ord på sin angst mildner angsten. Jeg kender dødsangsten fra mit arbejde med kræftsyge og døende. Og ikke mindst kender jeg dødsangsten fra mit eget liv. Jeg og dem jeg elsker skal dø! Min erfaring er, at når dødsangsten får "taletid" vil der efterhånden indfinde sig en større klarhed over livet og en større ro ved at være til.Dødsangst og andre svære følelser


Dødsangst kan være et symptom på, at der er noget andet i livet som er svært for en. Det kan være følelser, som man ikke kan eller vil være i kontakt med. Når der er følelser, som fortrænges, kan de komme til udtryk på andre måder, f.eks. som dødsangst.

Eksempler på følelser man ikke helt er klar over eller ved hvad man skal stille op med kan være:

- "I bund og grund er jeg ikke god nok."

- "Andre mennesker vil afvise mig, hvis de ser hvordan jeg virkelig er."

- "Jeg bør toppræstere, ellers fortjener jeg ikke kærlighed og glæde."

-  Uudtalte konflikter i parforholdet.

- Vrede mod mennesker man er afhængig af.


I behandlingen vil vi sammen se på, hvornår dødsangsten dukker op og vil vil se på, hvordan du har det med dig selv og andre mennesker i det hele taget.Dødsangst og livsangst


"Lever jeg godt nok? Rigtigt nok? Hvad skal jeg med livet? Hvad er det vigtigst at nå?" Denne type angst eller uro ved at leve kan forstærke angsten for at dø.


Ved at blive klar over hvad der skal til for at leve, og ved at handle på dette, kan dødsangsten blive mindre. Men glæden ved at leve vil ofte gå hånd i hånd med en sorg over at det en dag slutter.Hvis du har lyst til at få en fornemelse af min måde at arbejde med døden på, kan du læse bogen "Som at se på solen". Her beskriver Irvin Yalom, hvordan han som menneske og som eksistentielt orienteret psykiater arbejder med sin egen og sine klienters dødsangst.


Hvis du lider af dødsangst, er du velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere.


Ring eller SMS til 93 88 83 66, eller brug mailformularen her.