Personlighedsforstyrrelse

Personlighedsforstyrrelser genereltOrdet personlighedsforstyrrelse giver indtryk af at der er noget galt med personen. Det er en meget hård "dom" at fælde over et menneske. For mig giver det mere mening, at tale om at en person kan have nogen mønstre i sin måde at tænke, føle og handle på, som gør personen ufri, ensom, ulykkelig eller selvskadende på den ene eller anden måde.


Når du læser om nedenstående personlighedstræk, kan du måske genkende træk fra dig selv. Dette er ikke unormalt. Alle mennesker har både hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige mønstre eller træk. Vi kan alle udvikle vores personlige mønstre og opnå øget livskvalitet.


Jeg har gennem en årrække interesseret mig for og arbejdet med mennesker, der i højere eller lavere grad genkender de træk, der beskrives i diagnosesystemet for personlighedsforstyrrelser.

Min holdning til diagnoser er, at de kan bruges som redskaber til at blive opmærksom på psykologiske måder at fungere på.  Virkeligheden er langt mere nuanceret, kompleks og modsætningsfuld, end diagnoserne. Diagnoser beskriver ikke det, som er unikt ved dig som person, dine erfaringer og styrker. De beskriver ikke hvordan netop du har mulighed for at udvikle dig og ændre dit liv. Derfor er det vigtigt, at tage diagnoserne med et gran salt og bevare fokus på dig som unik person.


Du kan læse nedenfor om forskellige personlighedstræk, der gør det svært at være menneske. Læs det ikke som en dom over dig selv, men som en inspiration til, hvilke mønstre du kan arbejde, med for at få det bedre psykisk.
Narcissistiske træk


Ængstelige evasive træk


Depressive træk


Tvangsmæssige træk/ OCPD