Forbundethed

Forbundethed
Mange mennesker lider under slidt, udtyndedet og manglende forbundethed. Manglende forbundethed indadtil med dele af os selv og manglende forbundethed udadtil med andre mennesker og med omgivelserne.


I vores kultur lever vi, som om hjernen kan tænke sig frem til hvordan kroppen bør føle og agere. Og vi lever som om det enkelte menneske skal fikse sig selv og "blive til noget", "udvikle sig" og "tage sig af sig selv". Det kan også være fint og konstruktivt. Men en stor del af at have det godt er, at være trygt, dybt, frugtbart, levende, fleksibelt og stærkt forbundet indadtil og udadtil. 
Forbundethed med og i kroppen


Hjertet, musklerne og nervesystemet, tarmsystemet, huden og organerne er alle forbundet med hinanden, og de er alle sensitive overfor med det vi har oplevet og oplever gennem livet. Alle dele i kroppen har betydning og værdi, og alle dele kommunikerer med hinanden på deres eget elektriske, biokemiske og hormonelle sprog. Krop, tanker, følelser, handlinger og omgivelser påvirker hinanden. At hele efter traumer og stress mv, udelukkende ved at bruge hjernen til at tænke og spekulere er derfor en alt for indsnævret fremgangsmåde. Derfor arbejder jeg i terapien med at du kan få kontakt til dine kropslige fornemmelser og impulser.

For mange mennesker er det lidt akavet, fordi vi ikke er vant til det, og måske endda synes det er fjollet og skamfuldt. Men for de fleste kan det med tiden blive rart.Forbundethed med omgivelserne


Derudover er det enkelte menneske forbundet med omgivelserne. Vi indånder den samme luft, ingår i økosystemer og fødekæder, vi udveksler informationer, blikke, berøringer og ressourcer. Eller måske vi savner disse udvekslinger!? I den måde mange af os lever på, har forbindelserne mellem hver enkelt af os begrænsede muligheder for at blive plejet: Vi er afskåret fra fysisk kontakt med vores nærmeste i hovedparten af dagtimerne, vi lever travle hverdagsliv, bor langt fra vores venner og familie. Meget af vores udveksling med andre mennesker foregår elektronisk, og kan i mange tilfælde efterlade os med misforståelser eller følelsen af "tom eller fraværende kontakt".


Med vores moderne forbrugsmønster slider vi på forbindelsen til omgivelserne. Vi slider på dyre- og plantelivet og luften omkring os, samt på levevilkårene for mennesker i andre dele af verden.


Jeg interesserer mig for hvordan vi som enkelte mennesker, som netværk og som samfund kan få en sund og nærende forbundethed indadtil og udadtil.


Prentis Hemphill formulerer det smukt her:


https://www.youtube.com/watch?v=SqUlF0Dn21k