Gruppe for ex-medlemmer af kirker og sekter

Gruppe for ex-medlemmer af frikirker, sekter og missionsforeninger og lign.

Introduktion til gruppen


I dagens Danmark lever de fleste deres liv i den sekulariserede del af samfundet. Når man hører om religiøse grupperinger, er det oftest i forbindelse med skandaler.


Men vi er også nogen, der kender de religiøse samfund indefra. På godt og ondt.

Mennesker med denne baggrund kan have et lidt anderledes perspektiv på sig selv, deres nærmeste, samfundet og livet i det hele taget. Det kan være kompliceret og sorgfuldt at være ”ved siden af”. Men det også kan blive en værdifuld gave, når man har fundet ud af, hvordan den kan bruges.


Mennesker der har taget ”skridtet ud” er ofte modige og reflekterende, og de vil ofte have meget at berige deres omgivelser med.


I gruppen vil vi arbejde med de temaer, som de enkelte gruppemedlemmer er optaget af.Temaer


De fleste, der forlader et religiøst samfund vil opleve i en periode at stå alene med udfordringer vedrørende identitet, fællesskab, familie, selvværd, seksualitet, skyld, svigt, sorg, meningen med livet og måske decideret psykiske problemer såsom depression, angst, tomhed og selvmordstanker. Det er ikke udtryk for at du er forkert, men udtryk for at du er igang med et krævende psykisk arbejde.


Nogle frafaldne vil opleve modsætninger mellem hvem de er og hvem andre ser dem som. Det kan tage tid for mennesker, både indenfor og udenfor det religiøse samfund, at forstå, at du har ændret dig. Det kan være anstrengende og sårende for dig, at blive vurderet og misforstået fra både den ene og den anden side. Det kan være svært at komme til orde overfor mennesker, der tolker dig på én bestemt måde. Måske du mister mennesker, som betyder meget for dig. Måske de betragter dig som en løgner, forræder eller en overfladisk person.Formål


Gruppen er et trygt rum, hvor tanker og følelser kan luftes, vendes og drejes uden at blive vurderet som rigtige eller forkerte.

I gruppen tages ikke stilling til, hvad der er rigtigt eller forkert, hverken mht. religion eller livsstil. Hver enkelt skal have mulighed for i sit eget tempo at reflektere over, hvor man er kommet fra og hvor man gerne vil hen. Det er ikke alle deltagere, der har haft denne mulighed tidligere i deres liv.

Som psykolog har jeg fokus på hver enkelt deltagers mulighed for psykisk udvikling.


Formålet med gruppen er at støtte hver enkelt i at komme videre mod et godt liv, uanset hvilken retning det bliver. For nogen vil det være muligt at skabe gode relationer til mennesker fra deres "gamle" liv, for andre er dette umuligt.Gruppens arbejdsform


Den enkeltes livsfortælling uddybes, undersøges og lyttes til. En livsfortælling kan både være historien om hele ens liv, men det kan også være fortællinger fra hverdagslivet.

Deltagerne mærker efter, hvordan de bevæges af fortællingen og deler dette på en respektfuld og ligeværdig måde.


At blive klar over egne tanker og følelser er en kilde til psykisk udvikling og livsglæde. Som psykolog vil jeg understøtte denne proces. Og det er min erfaring, at gruppedeltagere kan være en stor hjælp for hinanden i dette arbejde.


I fagsprog kaldes ovenstående tilgang for narrativ og psykodynamisk.At lytte


Ved at lytte til andre, kan man opleve, at ens egne tanker og følelser træder tydeligere frem. Man kan få oplevelsen af at ”hun siger det, jeg føler”. Når man hører, hvad der er svært for andre, kan man få mod til at vedkende sig det, som er svært for en selv. Når man lytter til andres måder at leve på, kan man blive inspireret til at ændre noget i ens eget liv.


Når andre lytter intenst til det du fortæller, er der mulighed for at få en oprigtig, nærværende og medmenneskelig respons på den du er og det du kæmper med. Dette kan være en stærk oplevelse, som styrker en sund selvfølelse og evnen til at knytte sig til andre mennesker.Deltagere


Har du forladt et trossamfund, uanset hvilket, og er du interesseret i at arbejde med dig selv og lytte åbent til andre, kan gruppen være relevant for dig. Alle deltagere kommer til en forsamtale m.h.p. at vurdere, om gruppen er et relevant tilbud til den enkelte.


Deltagere kan eksempelvis være ex-muslimer, tidligere Jehovas vidner, tidligere medlemmer af Indre mission, Luthersk mission, frikirker, scientology, pinsebevægelsen m.fl.


Du er velkommen til at kontakte mig for at høre mere om gruppen.

Gruppen er pt. ikke oprettet. Kontakt mig, hvis du er interesseret i at den bliver oprettet.